Tag: candlemas

  • Clychau Mair – Snowdrops for Candlemas

    Gwydn ond gostyngedig gyda’i pen i lawr yn erbyn y gaeaf gwyllt. Fel bydwragedd canant hyw: ‘Mae’n gerllaw’ Determined but humble with heads hung low against the wild winter. As midwife they sing: ‘It is at hand’